ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik moet bij de UWV-arts komen, wat gaat die nu doen?

U heeft een uitnodiging gekregen om bij de arts van het UWV te komen. Het kan zijn dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aangevraagd of dat u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

Hoe zit het precies?

U heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek met de arts van het UWV. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • U heeft door ziekte een tijd voor een deel of helemaal niet kunnen werken. Daarom heeft u kortgeleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering aangevraagd.
  • U heeft een uitkering en de arts van het UWV wil uw situatie graag opnieuw bekijken. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid of de regels voor een uitkering zijn veranderd.
  • U heeft zelf een gesprek aangevraagd.

Wat doet een UWV-arts?

De arts van UWV bekijkt welke gezondheidsproblemen u heeft en wat u ondanks de problemen nog kunt. Uw bespreekt uw lichamelijke of psychische klachten. De arts bekijkt vooral welke activiteiten u wel of niet kunt. En of u daarbij pijn, hinder of andere problemen ondervindt, bijvoorbeeld:

  • bij rugklachten: hoeveel kunt u tillen en dragen?
  • bij psychische klachten: kunt u zich goed concentreren en hoe gaat u om met stress?

Verder kan de arts u ook vragen naar uw dagelijkse activiteiten en uw hobby's. Of u wel of weinig contact met familie of vrienden heeft en of u zelf het huishouden doet. Als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek geeft de arts aan wat zijn conclusies over uw gezondheidsproblemen zijn en of u volgens hem volledig of gedeeltelijk kunt werken

Rol van de huisarts

Het kan zijn dat de UWV-arts graag wil overleggen met uw huisarts of aanvullende gegevens nodig heeft. Vanzelfsprekend vraagt hij eerst uw toestemming voordat hij contact met de huisarts opneemt. Wilt u zelf dat de UWV-arts contact opneemt met uw huisarts? Dan kunt u dat in het gesprek aangeven.

Het heeft geen zin om aan uw huisarts een verklaring over uw ziekte te vragen vóórdat u naar de arts van het UWV gaat.

Als u toestemming heeft gegeven aan de UWV-arts om informatie bij uw huisarts op te vragen, dan kan uw huisarts gerichte vragen van de UWV-arts beantwoorden.

Meer informatie

Lijst met afkortingen:
UWV = Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
ZW = ZiekteWet
WW = WerkloosheidsWet
WAO = Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering
WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Zoeken

Contact

UWV Kantoor Amsterdam
Delflandlaan 3-5
1062 EA Amsterdam
Postbus 8071
1005 AB  Amsterdam

T. 0900 - 9294 (0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus gebruikelijke belkosten)
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

W. www.uwv.nl 



Hulp nodig?

W. Loket Zorg en Samenleven / Sociaal Loket

W. Sociaal raadslieden

MEE Amstel en Zaan
Ondersteuning bij leven met een beperking
W. MEE Amstel en Zaan
T. 020 512 72 72 (lokaal tarief)
E. informatie@meeaz.nl



 

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?