ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb een briefje nodig van de dokter.

Hoe zit het precies?

In Nederland hebben de artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk, hij of zij heeft het beste met u voor, en zal u dus best willen helpen aan een ander huis, een rijbewijs, een uitkering, een verzuimbriefje.
Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en of u ervoor in aanmerking komt.
De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij kunnen beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die u aanvraagt.
Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat u hem vertelt. Soms heeft hij aanvullende medische informatie nodig, die hij bij uw huisarts kan opvragen. U moet daarvoor dan wel - meestal schriftelijk - toestemming geven.

Wat te doen?

Voor veel aanvragen leggen we u op deze site uit wat u kunt doen als er informatie over uw gezondheid, uw ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gevraagd.

Rol van de huisarts

Per situatie wordt steeds uitgelegd welke rol uw huisarts heeft.

Hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van brieven of invullen van formulieren rond werken, uitkering, wonen en welzijn, kunt u bij verschillende organisaties terecht.

Loket Zorg en Samenleven / Sociaal Loket

U vindt het Loket Zorg en Samenleven of Sociaal Loket in alle stadsdelen. De medewerkers van het Loket kunnen u helpen met al uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ze kunnen u vertellen welke stappen u kunt nemen en u de weg wijzen naar de organisatie die u kan helpen. Ook kunnen de medewerkers u helpen bij uw aanvragen.
Voor de adressen in de diverse stadsdelen, klik op deze link: Adressen Loketten Zorg en Samenleven of Sociaal Loket.

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden zijn adviseurs op sociaal-juridisch gebied. Ze geven gratis informatie en advies aan burgers. Via de website Sociale Kaart Amsterdam kunt u de adressen en telefoonnummers vinden van de organisaties waar de raadslieden werkzaam zijn, bijvoorbeeld dienstencentra of MaDi maatschappelijk werk. Klik hier voor een overzicht van de sociaal raadslieden.

Regelhulp

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ , UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.
Website www.regelhulp.nl. 

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een vorm van autisme of een aangeboren hernsenletsel. Ook voor mantelzorgers, familie of andere betrokkenen.
Website www.meeaz.nl
T. 0900 999 88 88 (lokaal tarief)
E. informatie@meeaz.nl

Medische keuring

Intermezzo Medische Keuringen is een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in medisch onderzoek voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en particulieren.

Intermezzo is bereikbaar via telefoonnummer 020 – 617 4121 of via de website www.medische-keuringen.nl.

Tot slot

In de toelichting kunt u het standpunt van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) over geneeskundige verklaringen in meerdere talen nalezen.

Veel plezier met deze site!

Terug naar homepage

Zoeken

Contact

W. Medische keuring

W. RegelhulpHulp nodig?


W. Loket Zorg en Samenleven / Sociaal Loket

W. Sociaal raadslieden

MEE Amstel en Zaan
Ondersteuning bij leven met een beperking
W. MEE Amstel en Zaan
T. 020 512 72 72 (lokaal tarief)
E. informatie@meeaz.nl

 

 

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?